Opiskelijat

Diplomityö pakettiverkoston optimoinnista johti harjoitteluun Postin analytiikkatiimissä

Opiskelijoiden kanssa tehtävä yhteistyö on meille tärkeää ja antoisaa, sillä innovaatiot ja oivallukset syntyvät rajapinnoilla erilaisten osaajien kohdatessa. Käytännössä tämä tarkoittaa mm. aktiivista projektiyhteistyötä sekä harjoittelujaksojen ja lopputyöpaikkojen tarjoamista opiskelijoille. Lopputyö voi johtaa uusiin yhteistyömahdollisuuksiin, kuten kävi toukokuussa 2021 Aalto-yliopistosta diplomi-insinööriksi valmistuneen Juuso Leskisen kohdalla. Hän teki diplomityönsä Postille ja pääsi tämän jälkeen jatkamaan opintojaan vastaavassa työharjoittelussa uusien optimointihaasteiden parissa.
JuusoLeskinen

Juuso Leskinen opiskeli Aalto-yliopiston englanninkielisessä Master’s Programme in Automation and Electrical Engineering -maisteriohjelmassa pääaineenaan Control, Robotics and Autonomous Systems. Vuonna 2020 Juuso osallistui yritysyhteistyölle rakentuvalle projektikurssille Seminar on Case Studies in Operations Research, jossa hän pääsi mukaan ratkomaan Postin toimeksiantoa pakettiverkoston optimointiin liittyen. ”Projektin jälkeen sain mahdollisuuden tehdä diplomityöni Postille, ja aiheeksi muodostui tuossa projektissa tehdyn optimointimallin jatkokehitys. Tarkemmat tutkimuskysymykset määriteltiin yhteistyön alkuvaiheessa Postin asiantuntijoiden kanssa”, Juuso kertoo työnsä taustasta.

Juuson diplomityö käsitteli Logistiikkapalveluiden tarjoajan pakettiverkoston optimointia ja työnsä tuloksena hän loi uuden mallin, jolla optimoidaan pakettien lajittelua ja kuljetusta Postin pakettiverkostossa. Uusi optimointimalli suunnittelee pakettien lajittelun ja kuljetukset huomioiden tuotteiden lähtö- ja kohdesijainnit, tuotteen toimitusaikalupaukset ja prosessin kustannukset. Diplomityössä mallinnettiin pakettiverkoston kustannusten vaihtelua eri skenaarioissa, joissa toimitusvarmuutta kasvatetaan tai pakettien määrä kasvaa.

Hienosti onnistuneen projektin ansiosta Juuso pääsi jatkamaan töitä Postilla saman aiheen parissa diplomityönsä valmistuttua. Hän on parhaillaan työharjoittelussa Postin analytiikkatiimissä ja kokee diplomityössä kertyneen kokemuksen hyödyttävän nykyisissä tehtävissä. ”Diplomityötä tehdessä tuli samalla tutuksi työympäristö. Se toimi hyvänä johdatuksena Postilla työskentelyyn. Lisäksi diplomityön aihe tukee nykyisiä työtehtäviäni, sillä olen päässyt kehittämään myös toista optimointimallia Postilla”, Juuso kuvailee diplomityön tarjoamia hyötyjä.

Juuson mukaan diplomityöprosessi opetti hänelle muun muassa tieteellisen tiedonhaun taitoja, tarkkuutta kirjoittamisessa sekä projektinhallintataitoja. Laajan kokonaisuuden itsenäinen hallitseminen toi paljon hyödyllistä kokemusta projektin suunnittelusta ja läpiviennistä. ”Työskentely oli hyvin itsenäistä. Sain kyllä tukea työhön aina kun sitä tarvitsin ja pyysin, mutta työtä piti pystyä myös itse arvioimaan kriittisesti, koska siitä ei jatkuvasti saanut palautetta. Luulen kuitenkin, että tämä on normaali osa diplomityön tekoa. Siinä tulee opeteltua itsenäistä työskentelyä,” tuore diplomi-insinööri valottaa prosessin antamia opetuksia.

Millaisia terveisiä Juuso antaisi heille, jotka ovat kiinnostuneita opintojen lopputyön tekemisestä Postille?

”Kokemukseni diplomityön teosta Postilla oli positiivinen. Minulle annettiin riittävästi aikaa työn tekoon ja sain tukea työkavereilta aina kun sitä tarvitsin. Diplomityön teko oli hyvä johdatus Postilla työskentelyyn. Joten jos haluaisit työskennellä tulevaisuudessa Postilla, lopputyön tekeminen voi olla hyvä reitti siihen,” Juuso vinkkaa.

Postilaisten tarinoita

Opiskelijat suunnittelivat panttipullojen palautuspalvelun Prisman kotiinkuljetustilauksen yhteyteen

Keväällä 2021 Posti haastoi Aalto-yliopiston opiskelijat innovoimaan keinoja kuluttajan arjen helpottamiseen. Haaste syntyi Postin halusta helpottaa kuluttajan arkea vastuullisesti.

lue koko tarina

Kauppakorkeakoulun alumnitarina: Iida Valin

”Poikkitieteellisyys ja mahdollisuudet muokata omaa opintopolkua olivat ehdoton rikkaus Aallossa. Uskon vahvasti, että toisistaan hyvin paljon poikkeavien aineiden opiskelu on auttanut työuralla, erityisesti muutostilanteissa, kun oman näkökulman muuttaminen on ollut helpompaa”, kertoo alumnimme Iida Valin, joka työskentelee Kauppakorkeakoulun partneriyrityksessä Postilla konserniviestinnässä.

lue koko tarina

Diplomityö pakettiverkoston optimoinnista johti harjoitteluun Postin analytiikkatiimissä

Opiskelijoiden kanssa tehtävä yhteistyö on meille tärkeää ja antoisaa, sillä innovaatiot ja oivallukset syntyvät rajapinnoilla erilaisten osaajien kohdatessa. Käytännössä tämä tarkoittaa mm. aktiivista projektiyhteistyötä sekä harjoittelujaksojen ja lopputyöpaikkojen tarjoamista opiskelijoille.

lue koko tarina
Tule mukaan rakentamaan tulevaisuuden Postia!
Kaikki avoimet työpaikat