Opiskelijat

Kesätyö Postin Jyväskylän terminaalissa innosti Annen tutkimaan kuljetusvahinkoja ja poikkeamaraportteja

Kuljetuspäällikkö

Jyväskylän ammattikorkeakoulussa logistiikkainsinööriksi opiskeleva Anne Paananen työskentelee ajojärjestelijänä Postin Jyväskylän terminaalissa. Hän kiinnostui Postista työpaikkana alun perin luokkatoverin suosituksesta, kun kuuli että Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja Posti tekevät yhteistyötä. Kesätöihin oli mahdollista jättää hakemus koululla, mikä helpotti päätöksen tekemistä Postille hakeutumisesta. ​
terminaali

Anne aloitti kesätyöt Postilla toukokuussa 2018 ja jatkoi alkusyksystä tuurausjaksojen tekijänä. Loppuvuodesta hän työskentelikin jo kokopäiväisesti Postilla.  Olen toiminut koko ajan aluekuljetuksen ajojärjestelijänä ja huolehtinut, että tavarat kulkeutuvat terminaalilta maakuntiin. Keskeisin työtehtäväni on ollut Jyväskylän ja Keski-Suomen alueen rahdin ajojärjestely. Lisäksi olen päässyt tutustumaan myös panimojärjestelyn ajojärjestelyyn, mikä on tuonut mukavaa vaihtelua"Anne kertoo. 

Opinnäytetyöhön kiinnostava aihe löytyi omasta takaa. Teemaksi valikoitui Kuljetusvahingot ja poikkeamaraportointi, joka oli ajankohtainen asia myös Postilla. Opinnäytetyön tekeminen sujui mutkattomasti ja Anne kiittelee ohjaajaansa tuotantoesimies Valtteri Hirvikangasta, jolta hän sai apua aina pyydettäessä. Yhdessä he myös kokosivat Postin dataa opinnäytetyön taustaksi ja keskustelivat säännöllisesti työn etenemisestä. 

”Työnantajan aito kiinnostus opinnäytetyön sisältöihin motivoi kirjoittamaan ahkerasti ja työn teko oli mielekästä alusta asti. Koulusta saa hyvän peruspohjan työelämään, mutta todelliset käytännöt opitaan vasta työtä tehdessä. Oppiminen siis jatkuu, mikä on mukavaa” Anne kertoo.  

Työ myös jousti opintojen niin vaatiessa. Olin aluksi yhtä aikaa koulussa ja töissä, mutta työvuorot oli mahdollista sopia joustavasti lukujärjestyksen mukaan. Tämä helpotti opiskelijan arkea ja opinnäytetyö valmistui suunnitellussa aikataulussa”, Anne iloitsee. 

Annen toiveena on työskennellä tulevaisuudessakin Postin palveluksessa. Opinnäytetyön teko oli hyvä keino tutustua Postiin entistä monipuolisemmin ja antoi eväitä kehittää Postin raportointikäytäntöjä. 

Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja Posti solmivat keväällä 2018 kolmevuotisen yhteistyösopimuksen, jonka tavoitteena on pitkäjänteinen kumppanuus sekä suunnitelmallinen ja jatkuva kehittämisyhteistyö. Sopimuksen myötä tavoitteena on tiivistää yhteistyötä mm. opiskelijarekrytointien, harjoitus- ja opinnäytetöiden sekä täydennyskoulutusten osalta. www.jamk.fi 

Tutustu myös muiden tarinoihin

Matti Lehtonen

Työ Postilla on kuin unelma-ammatti Matti Lehtoselle. Monipuolisten tehtävien lisäksi viihtyvyyttä on lisännyt hyvä työyhteisö sekä työn ja vapaa-ajan tasapaino, jonka ansiosta aikaa omille harrastuksille on aina jäänyt riittävästi. Matti Lehtosen rooli Postilla on mukavan monipuolinen. Hän työskentelee Porin jakelukeskuksessa postin lajittelussa ja jakelussa.

lue koko tarina

Juho Juppala

Kahdeksasluokkalainen Juho Juppala tuli Postille tutustumaan kuljetukseen ja rahdinkäsittelyyn viikon kestävällä TET- eli työelämään tutustumisjaksolla. Tavoitteiksi hän ilmoitti ammattikuljettajan toiminnan ja tavaroiden liikkumisen seuraamisen sekä uusien asioiden oppimisen. Juho kertoo kiinnostuneensa rekoista jo pikkupoikana.

lue koko tarina

Anne Partanen

Anne Partasen mielestä on hienoa työskennellä yrityksessä, joka on oman alansa edelläkävijä. Pitkä ura Postilla on avannut toiminnan laajuutta ja sen vaikutusta suomalaiseen yhteiskuntaan. Anne työskentelee kuljetuspäällikkönä Kuopio-Joensuu -alueella. Annen työssä asiakas on keskiössä ja asiakkaan kanssa luodaan yhdessä uusia ratkaisuja palveluiden parantamiseksi.

lue koko tarina
Tule mukaan rakentamaan tulevaisuuden Postia!
Kaikki avoimet työpaikat