Opiskelijat

Tomi Lehtonen

Kuljetuspäällikkö

Postin kuljetuspäällikkö Tomi Lehtonen tutki opinnäytetyössään etäjohtamisen käytäntöjä ja sai tukea omaan muutosjohtamiseensa.
Case Tomi Lehtonen_AMK

Opinnoista tukea omaan etäjohtamiseen

Kuljetuspäällikkö Tomi Lehtonen sai ensikosketuksen Postiin toimiessaan postinjakajana vuosina 2005-2006, minkä jälkeen hän hakeutui opiskelemaan logistiikkaa Metropolia-ammattikorkeakouluun ja valmistui vuonna 2013 AMK-insinööriksi.

Tomi työskenteli DHL:llä ajojärjestelyn esimiestehtävässä, kun hän huomasi Postilla avoimena olevan kuljetuspäällikön paikan sosiaalisen median kautta.

"Näin uuden pestin mahdollisuutena edetä uralla, kehittää itseäni ja nähdä logistiikka-alaa eri perspektiivistä. Uskon, että isona yrityksenä Posti tarjoaa paljon mahdollisuuksia”, Tomi taustoittaa työpaikan vaihtamiseen liittyviä ajatuksiaan.

”Ensimmäiset pari viikkoa pääsin kiertämään ympäri Suomen eri terminaaleja ja lajittelukeskuksia, mikä antoi kattavan kuvan talon suuruudesta. Tämä toimi hyvänä perehdytyksenä, sillä alaiseni työskentelevät ympäri Suomea", Tomi jatkaa.

Opintojen jatkaminen työn ohessa

Tomilla on aina ollut tavoitteena ylempi korkeakoulututkinto, ja sitä hän päätyikin suorittamaan Jyväskylän ammattikorkeakoulussa. YAMK-tutkinnon suorittaminen on hyvin työelämälähtöistä, ja se edellyttää vähintään kolmen vuoden työkokemusta.

"Opinnoista iso osa on johtamiseen painottuvaa, ja uskon, että niistä on apua nykyisissä tehtävissä. Olen jo saanut opinnoista tukea talouslukujen pyörittämiseen ja muutoksen johtamiseen. Jatkuvaa muutostahan se arki täälläkin on", Tomi toteaa.

Opintojen ensimmäinen vuosi on sisältänyt kursseja, ja toinen vuosi kuluu pääosin opinnäytetyötä tehdessä. Tomin tavoitteena on suorittaa tutkinto kahdessa vuodessa. Lähipäiviä on kerran kuussa perjantaisin ja lauantaisin, joten opiskelu onnistuu hyvin työn ohessa.

Tomin opinnäytetyön aihe linkittyy vahvasti hänen nykyiseen tehtäväänsä kuljetuspäällikkönä: "Tarkoituksena on tutkia etäjohtamista ja sen mahdollisuuksia Postilla. Etäisyys aiheuttaa esimiestyöhön omat haasteensa, kun ei voi olla koko ajan fyysisesti läsnä, vaikka etäyhteydet toimivatkin.”

Postilla on Tomin lisäksi paljon muitakin esimiehiä, joiden tiimit ovat eri puolilla Suomea ja Tomi toivoo voivansa hyödyntää myös heidän kokemuksiaan opinnäytteessään.

Esimiehen tuki ja oma motivaatio avainasemassa

Tomin esimies Ari Nieminen on suhtautunut opintoihin kannustavasti ja pitää osaamisen kehittämistä tärkeänä: "Opiskelu vaatii tietysti aikaa, mutta kannustan kaikkia kehittämään omaa ammattitaitoaan.”

Oma sisäinen halu kehittyä auttaa venymään opintojen pariin myös iltaisin. ”Oma ajankäyttö on otettava hyvin haltuun, kannattaa aikatauluttaa työt ja opinnot etukäteen. Toki motivaation pitää lähteä itsestä. Opinnoista on ollut ehdottomasti hyötyä itselle ja uskon, että niillä oli myös vaikutusta siihen, että sain nykyisen työn”, Tomi pohtii.

Opiskelut ovat myös erinomainen tapa verkostoitua: ”Kaikki ryhmämme opiskelijat tulevat työelämästä ja kokemusten jakaminen on antanut hyviä näkemyksiä eri yritysten käytännöistä. Opintojen aikana on muodostunut verkosto muiden logistiikka-alan toimijoiden kanssa."

Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja Posti solmivat keväällä 2018 kolmevuotisen yhteistyösopimuksen, jonka tavoitteena on pitkäjänteinen kumppanuus sekä suunnitelmallinen ja jatkuva kehittämisyhteistyö. Sopimuksen myötä tavoitteena on tiivistää yhteistyötä mm. opiskelijarekrytointien, harjoitus- ja opinnäytetöiden sekä täydennyskoulutusten osaltawww.jamk.fi

Tutustu myös muiden tarinoihin

Matti Lehtonen

Työ Postilla on kuin unelma-ammatti Matti Lehtoselle. Monipuolisten tehtävien lisäksi viihtyvyyttä on lisännyt hyvä työyhteisö sekä työn ja vapaa-ajan tasapaino, jonka ansiosta aikaa omille harrastuksille on aina jäänyt riittävästi. Matti Lehtosen rooli Postilla on mukavan monipuolinen. Hän työskentelee Porin jakelukeskuksessa postin lajittelussa ja jakelussa.

lue koko tarina

Juho Juppala

Kahdeksasluokkalainen Juho Juppala tuli Postille tutustumaan kuljetukseen ja rahdinkäsittelyyn viikon kestävällä TET- eli työelämään tutustumisjaksolla. Tavoitteiksi hän ilmoitti ammattikuljettajan toiminnan ja tavaroiden liikkumisen seuraamisen sekä uusien asioiden oppimisen. Juho kertoo kiinnostuneensa rekoista jo pikkupoikana.

lue koko tarina

Anne Partanen

Anne Partasen mielestä on hienoa työskennellä yrityksessä, joka on oman alansa edelläkävijä. Pitkä ura Postilla on avannut toiminnan laajuutta ja sen vaikutusta suomalaiseen yhteiskuntaan. Anne työskentelee kuljetuspäällikkönä Kuopio-Joensuu -alueella. Annen työssä asiakas on keskiössä ja asiakkaan kanssa luodaan yhdessä uusia ratkaisuja palveluiden parantamiseksi.

lue koko tarina
Tule mukaan rakentamaan tulevaisuuden Postia!
Kaikki avoimet työpaikat