Postilaisten tarinat

AI ja Intelligent Automation -tiimi

Tekoäly auttamaan toistuvissa tehtävissä

AI- ja Intelligent Automation-tiimiläiset puhuvat innokkaasti tekoälyn, koneoppimisen ja algoritmien tuomista mahdollisuuksista. Tämä yksikkö on rakentamassa tulevaisuuden Postia ja selvittää työkseen sitä, miten asiat voitaisiin tehdä paremmin ja nopeammin hyödyntämällä dataa, tekoälyä ja automaatiota.
AI tekoälytiimi

Franziska Fobbe ja Karina Karapetyan toimivat Data Scientisteina Postin AI Center of Excellence -yksikössä, johon myös Henna Oksanen kuuluu RPA-Developerin (Robotic Process Automation) roolissaan.

Nämä postilaiset ovat uuden työn ytimessä; he rakentavat ja testaavat erilaisia menetelmiä, joiden avulla toistuvaa manuaalista työtä pyritään vähentämään ja siirtämään koneille, jotta työntekijät voisivat keskittyä vaativampiin tehtäviin.

”Me rakennamme esimerkiksi roboteilla tehtäviä automaatioratkaisuja Postin sisäisille asiakkaille. Projektin onnistuessa työn tekemisestä tulee tehokkaampaa, yksinkertaiset tehtävät hoituvat automatisoidusti ja ihmiselle jää enemmän aikaa vaativammille tehtäville”, kertoo Henna.

Tiimiläisten kehittämät ratkaisut ovat monenkirjavia, mutta vaikutukset usein merkittäviä. Mielekkäisiin tehtäviin jäävän ylimääräisen ajan lisäksi virheiden määrää voidaan vähentää, jolloin esimerkiksi asiakkaalle lähtevät laskut ovat juuri sitä mitä pitääkin.

”Tällä hetkellä käynnissä on projekti, jossa rakennamme sovellusta lomien optimointiin. Työkalun avulla esimiesten ei tarvitse määritellä postityöntekijöiden lomia manuaalisesti, vaan työkalu tekee sen heidän puolestaan sovittaen kaiken tarvittavan tiedon yhteen ja rakentaen ehdotuksen optimaalisesta lomien ajoituksesta. Tämä säästää valtavasti aikaa vuosittaisessa lomasuunnittelussa”, kertoo Karina.

Käytännössä myös Postin asiakkaat hyötyvät ratkaisuista, joita AI & automaatio -osaajat Postilla työstävät. Posti pystyy tarjoamaan kustannustehokkaampia ja sujuvampia palveluita, joiden käyttäminen on mutkatonta ja helpottaa elämää.

”Samalla kun saamme Postin sisäiset prosessit toimimaan sujuvammin, pystymme myös parantamaan asiakaskokemusta. Esimerkiksi paketit löytävät perille entistä nopeammin”, lisää Franziska.  

Yhteistyöllä parempia ratkaisuja

Työnteon tavat saattavat hieman vaihdella sen mukaan, minkä asian parissa työskennellään, mutta yhteistyö, toisten auttaminen ja ”co-creation” asiakkaan kanssa ovat tekemisen ytimessä. Oli kyseessä sitten itsenäinen projekti tai isompi yhdessä työstettävä kokonaisuus, tiedon jakaminen, yhteiset ideointipalaverit ja ratkaisujen testaaminen yhdessä asiakkaan kanssa ovat olennainen osa työntekoa. Tällaisessa työssä myös eri yksiköiden ja tiimien välisen yhteistyön on toimittava saumattomasti.

Tekemisen tapa Postilla toimii myös liimana hyvän työyhteisön rakentamisessa. Yhteys työkavereiden välillä on hyvä, sillä ajatuksia vaihdetaan päivittäin ja fyysisesti jaetaan myös sama tila. Kun monesti kiinnostuksen kohteetkin voivat olla samankaltaisia, työkavereista voi tulla myös ystäviä.

”Koska olemme pääosin datanörttejä, useat henkilökohtaisemmatkin keskustelut liittyvät näihin aihealueisiin. Saatamme keskustella uusista algoritmeistä ja metodeista myös kahvipöydässä”, naurahtaa Karina.

Postilla käynnissä oleva transformaatio ja ylipäätään työelämää merkittävästi muuttavat teknologiset ratkaisut vaativat myös muutoksia ajattelutavoissa ja työn tekemisen tavoissa. Uudenlainen kulttuuri on jo läsnä tässä yksikössä; arjessa se näkyy kehittämisen mindsettinä ja ketterämpänä tekemisenä. Myös virheiden salliminen ja riskien ottaminen kuuluvat asiaan, koska uuden luominen vaatii kokeilua.

”Me rakennamme älykkäämpää tulevaisuutta, jossa ihmiset tekevät yhteistyötä työkavereiden lisäksi myös tekoälyn ja robottien kanssa”, Karina lisää.  

Uuden oppiminen on päivittäistä

Uuden oppiminen on osa työntekoa eikä mikään erillinen kokonaisuus. Oppimista tapahtuu projekteissa opettelemalla uutta ja jakamalla tietoa, lisäksi alalla on myös tärkeää pysyä ajan tasalla siitä, mitä eri teknologioiden saralla tapahtuu.

Tietoa pyritään jakamaan myös laajemmin. Posti tarjoaa kaikille postilaisille mahdollisuuden suorittaa tekoälyyn ja uusiin teknologioihin johdattavan verkkokurssin, jonka sisältö on räätälöity yhdessä Aalto yliopiston kanssa. Tämän lisäksi postilaisille on tarjolla muun muassa koneoppimiseen liittyviä esityksiä ja AI-kahvila, jotta tieto ja uusien teknologioiden tuomat hyödyt leviäisivät mahdollisimman laajalle.

Kehittymistä voi tapahtua myös roolia vaihtamalla ja uraloikkia ottamalla. Henna on tästä hyvä esimerkki: hän on siirtynyt palvelutuotannon ryhmävastaavasta RPA developeriksi. Toki loikkaan vaadittiin opintoja IT-alalta, mutta paikka irtosi jo opintojen aikana.

”Tämän position saaminen oli kyllä paras päivä urallani”, kertoo 12 vuotta Postilla työskennellyt Henna.

Isossa talossa on siis paljon mahdollisuuksia, ja AI-, data- ja automaatio-osaajilla tulee jatkossakin olemaan paljon kysyntää.

Tutustu myös muiden tarinoihin

Goran Gjorgievski

Tyytyväiset työntekijät, tyytyväiset asiakkaat – tämä ajatus kiteyttää Goranin työn tavoitteen Lead Software Developerina. Mahdollisuus oppia ja hyödyntää uusimpia teknologioita sekä tiimiläisten onnistumisten näkeminen ovat parasta Goranin työssä hänen mielestään.

lue koko tarina

Veera robotti

Veera-robotti auttaa kirjanpidon tiimiä manuaalisten tehtävien suorittamisessa ja vapauttaa tiimiläisilleen aikaa haastavampien tehtävien tekemiseen. Veeran ansiosta kirjanpidon kuun vaihteiden työkuorma on helpottunut eikä tiimiläisten ei tarvitse enää istua iltoja toimistolla.

lue koko tarina

Razieh Zare

Raziehin mielestä parasta työssä ovat ne hetket, kun hän tietää helpottavansa asiakkaiden elämää. Siksi hän pitää työtänsä Business Developerina inspiroivana. Razieh työskentelee Business Developerina Postin Paketti- ja verkkokauppa liiketoiminnassa. Hän liittyi Postiin Unbox Your Potential -traineeohjelman kautta huhtikuussa 2020.

lue koko tarina
Tule mukaan rakentamaan tulevaisuuden Postia!
Kaikki avoimet työpaikat