Postilaisten tarinat

Postipalveluiden Työntekijäkokemus ja laatujohtaminen -tiimi

Postipalveluiden Työntekijäkokemus ja laatujohtaminen -tiimi kehittää toimintaa sekä suunnittelee ja tukee muutosten käyttöönottoa, jotta postit ja paketit saadaan toimitettua sujuvasti perille koko Suomessa. Vaikka tiimi tukee ensisijaisesti Postipalveluiden liiketoimintaa, yhteistyötä tehdään laaja-alaisesti yli liiketoimintarajojen.
PS prosessitiimi our posti experience

Sanna Hännikkälän luotsaama Työntekijäkokemus ja laatujohtamisen -tiimi vastaa strategisten hankkeiden vetämisestä Postipalveluissa. Nämä hankkeet on ryhmitelty arvovirroiksi, joista Riikka Fredriksson vetää vastuullisen transformaation arvovirtaa ja Jarmo Ainasoja puolestaan tulevaisuuden jakeluverkot -arvovirtaa. Tiimit toimivat tiiviissä yhteistyössä: Jarmon tiimi kehittää postinjakeluun ja -lajitteluun liittyviä asioita, kun taas Riikan tiimi vastaa siitä, että nämä muutokset tehdään mahdollisimman vastuullisesti.

Muutosmatkalla olevassa organisaatiossa prosessit ovat jatkuvan kehityksen alla. Tällöin viestintä ja tulevaisuuden suunnitelmista kertominen on erityisen tärkeää. Muutosta suunnitellaan yhdessä, jotta matkaa voidaan tehdä läpinäkyvästi ja luottamuksellisessa ilmapiirissä. Riikan vetämän työntekijäkokemus -tiimille kuuluukin paljon viestinnällisiä tehtäviä ja muun muassa arvojen ja johtamisperiaatteiden viemistä käytäntöön.

”Olemme viime aikoina tehneet töitä kovasti sen eteen, että työntekijät tulisivat kuulluiksi muutosten yhteydessä. Avaamme keskustelun toimipaikoissa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa ensin työnjohdon ja sitten työntekijöiden kanssa, jotta kaikille olisi selvää, miksi muutosta tehdään, mitä se tarkoittaa ja missä aikataulussa. Aina on yksityiskohtia, joita voidaan hioa ja huomioida työntekijöiden toiveita, esimerkiksi roolituksia voidaan usein räätälöidä. Näitä keskusteluja haluamme käydä vielä enemmän jatkossa. Emme halua, että muutokset tulevat yllätyksinä ja annettuina”, kertoo Sanna.

Tiimin työn onnistuminen näkyy niin Postin työntekijöiden kuin suomalaistenkin arjessa. ”Työmme on onnistunut, kun työntekijä on saanut asianmukaisen perehdytyksen ja työ on selkeästi suunniteltua ja määriteltyä. Onnistuminen näkyy myös siten, että työntekijöillä on vaikutusmahdollisuuksia ja sellainen tunne, että heidät huomioidaan muutoksissa”, kertoo Riikka. ”Ja tämä näkyy sitten asiakkaan puolelle laadukkaana ja kustannustehokkaana jakeluna”, lisää Jarmo Ainasoja, joka vastaa laatujohtamisesta.

Työ vaatii tiivistä yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa. Posti on suuri yritys, jossa verkostot ja asioiden vaikutussuhteet ovat monimutkaisia. Niinpä yhteistyö niin ulkoisten kuin sisäistenkin asiakkaiden kanssa on tärkeää. Jarmo kertoo, että yhteistyötä tehdään paljon ulkoisten kumppanien kanssa: ”Toimimme yhdessä asiakkaiden kanssa, jotta pystymme takaamaan heille läpinäkyvyyttä meidän prosesseihimme ja tuottamaan sellaista dataa, jota he voivat hyödyntää esimerkiksi omassa laaduntarkastelussaan, eli miten meidän asiakkaamme näyttäytyy loppuasiakkaalle. Loppujen lopuksi me ollaan se, joka lunastaa sen lupauksen, vaikka loppuasiakas käytännössä asioi esimerkiksi kustantajan kanssa”.

Posti on jo lähes 400 vuoden ajan toimittanut perille asioita, joilla on ihmisille merkitystä. Vaikka kuljetetut asiat ovatkin muuttuneet historian aikana, vastuu perillemenosta on pysynyt ennallaan. Sanna kokee, että tämä on postilaisilla kirkkaana mielessä ja tekemisessä näkyvät omistautuneisuus ja ammattiylpeys: ”Se on se konkreettinen tarkoitus, jota kohti yhdessä mennään”. ”Jokainen lähetys, joka meidän läpi kulkee, on merkityksellinen. On se sitten tavara tai printattu viesti”, jatkaa Jarmo. ”Ajattelen niin, että kun me mietitään sekä sitä työntekijäkokemusta että sitä prosessia, niin sillä on suora vaikutus asiakkaaseen ja hänen kokemukseensa meidän palvelusta. Tärkeää on taata, että asiakas saa sen hänelle merkityksellisen asian”, Riikka kiteyttää.

Tutustu myös muiden tarinoihin

Brändiuudistuksen copy-tiimi

Maailma ympärillä muuttuu – ja me sen mukana! Nyt myös Postin 400-vuotias brändi uudistuu. Postin copy-tiimi asettaa askelmerkit yhteiselle puhetavan muutokselle. Posti on 400-vuotias, mutta tarvitseeko sen kuulostaa siltä? Ei tietenkään!

lue koko tarina

Razieh Zare

Raziehin mielestä parasta työssä ovat ne hetket, kun hän tietää helpottavansa asiakkaiden elämää. Siksi hän pitää työtänsä Business Developerina inspiroivana. Razieh työskentelee Business Developerina Postin Paketti- ja verkkokauppa liiketoiminnassa. Hän liittyi Postiin Unbox Your Potential -traineeohjelman kautta huhtikuussa 2020.

lue koko tarina

AI ja Intelligent Automation -tiimi

AI- ja Intelligent Automation-tiimiläiset puhuvat innokkaasti tekoälyn, koneoppimisen ja algoritmien tuomista mahdollisuuksista. Tämä yksikkö on rakentamassa tulevaisuuden Postia ja selvittää työkseen sitä, miten asiat voitaisiin tehdä paremmin ja nopeammin hyödyntämällä dataa, tekoälyä ja automaatiota.

lue koko tarina
Tule mukaan rakentamaan tulevaisuuden Postia!
Kaikki avoimet työpaikat